Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate

 

www.budokai-karate.ro este creat și administrat de: președintele clubului, Marian Manole și de directorul IT, Marketing și Imagine, David Cîrnațiu. Adresa unde ne puteți contacta este office@budokai-karate.ro.

Dacă folosiți serviciile sau informațiile oferite de Clubul Sportiv Budokai, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos.

Întrucât acești termeni și aceste condiții se pot modifică din timp în timp, Clubul Sportiv Budokai își rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri ulterioare, fără un anunț prealabil și fără acordul dumneavoastră. Vă rugăm să verificați periodic această rubrică pentru a fi la zi cu toate modificările termenilor și condițiilor a site-ului Clubului Sportiv Budokai.

Prescurtările C.S.B. și C.S. Budokai sunt singurele prescurtări din limba română acceptate de către Clubul Sportiv Budokai.

1.Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și designul site-ului Clubului Sportiv Budokai (precum și orice alt material având legătură cu site-ul C.S.B.) trimis dumneavoastră prin email sau furnizat dumneavoastră  în orice altă modalitate orice material text, grafic sau audio-vizual), aparțin C.S.Budokai și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea Clubului Sportiv Budokai sau a colaboratorilor săi, care dețin un drept de proprietate intelectuală asupra secțiunii respective de conținut Budokai. De asemenea, este interzisă reproducerea, în orice fel, integral sau parțial, a informațiilor cuprinse în paginile C.S.B. fără acordul scris și prealabil din partea Clubului Sportiv Budokai.

2. Utilizarea conținutului Clubului Sportiv Budokai

Puteți copia și printa conținutul Clubul Sportiv Budokai doar pentru folosință dumneavoastră, potrivit scopului pentru care ați accesat site-ul Clubului Sportiv Budokai. Cu excepția celor spuse mai sus, conținutul C.S.B. nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări. Acțiunile de tipul celor descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea C.S. Budokai:

a. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.

b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră.

c. îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Clubului Sportiv Budokai asupra conținutului.

Orice utilizare a conținutului Clubului Sportiv Budokai în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: budokai_club@yahoo.com

3. Confidențialitate

Informația pe care dumneavoastră o furnizați despre dumneavoastră către site-ul Clubul Sportiv Budokai va fi folosită doar în concordanță cu normele definite mai jos:

a. datele dumneavoastră pot fi folosite pentru sondaje de trafic și accesări.

b. datele cu caracter personal nu sunt colectate și nici utilizate de către site-ul Clubul Sportiv Budokai.

c. datele cu caracter personal nu sunt transmise nici unui alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.

4. Înregistrare, parole și responsabilități

În cazul creări unui cont pe site-ul Clubului Sportiv Budokai, vă obligați să:

a. furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului.

b. mențineți și înnoiți, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Înțelegeți să faceți această notificare în cel mult 30 de zile de la data la care s-au produs schimbările.

Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Clubul Sportiv Budokai are dreptul să suspende sau să blocheze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului. De asemenea, C.S. Budokai nu are obligația de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. De aceea, C.S.B. nu răspunde în niciun mod cu privire la informațiile și datele postate, difuzate sau transmise de către utilizatorii săi. Dacă i se solicita de către un utilizator, poate investiga și verifică afirmațiile și poate hotărî dacă informațiile respective trebuie îndepărtate.

5. Acordul de licență

Întrucât acești termeni și aceste condiții se pot modifică din timp în timp, Clubul Sportiv Budokai își rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri ulterioare, fără un anunț prealabil și fără acordul dumneavoastră. Vă rugăm să verificați periodic această rubrică pentru a fi la zi cu toate modificările termenilor și condițiilor a site-ului Clubului Sportiv Budokai.

Ultima modificare: 08.Sep.2018
Comentariile sunt închise.