Regulament
Extras din regulamentul de organizare interioară

 

Art.1   LEGITIMĂRI ȘI TAXE

► Legitimarea este obligatorie pentru toți sportivii C.S.Budokai după o lună de probă.
► Sportivul trebuie sa aibă:

a) legitimație de club;
b) legitimație F.R.A. „Federația Română de Autoapărare” (pașaport sportiv de federație obligatoriu pentru sportivii participanți la competiții);
c) legitimație W.S.K.F. „World Shotokan Karate-Do Federation” (legitimația federației japoneze, pentru competitori);

► Sportivul trebuie sa aibă viza medicală înscrisă pe Fișa Personală de Înscriere și pe legitimația sportivă.
La începutul anului (ianuarie – februarie), sportivul trebuie să-și achite taxa anuală.
La începutul lunii în curs, sportivul trebuie să-și achite taxa lunară de antrenament.
► La examenul de grad, sportivul își achită taxa de examen.

Art.2   COMPETIȚII

Pentru participarea la competiții, sportivul trebuie să îndeplinească toate condițiile stipulate în Art.1 Legitimări și Taxe.
► Participarea la competiții este condiționată de calificarea la concursul de Club.
► Sportivii clasați în primele trei locuri la Campionatele Naționale, Campionatele Europene sau Campionatele Mondiale vor beneficia de reduceri la taxa anuală, taxa de antrenament (lunară), excursii, cantonamente (Nu sunt luate în considerare concursurile de Club, cele de Zonă și Cupele intercluburi).

Art.3   ECHIPAMENT

► Practicantul de arte marțiale trebuie să-și procure Gi (kimono) (costum specific de antrenament) din a doua lună de antrenament.
► La competiții nu se folosește kimono-ul de antrenament.

Art.4   EXAMENE DE GRAD (de promovare la o centură superioară)

► Propunerea pentru avansarea în grad se face numai după însușirea temeinică a cunoștințelor tehnice, tactice, teoretice și a pregătirii fizice specifice nivelului respectiv.
► Gradul se obține în urma unui test de grad, susținut în fața comisiei de examinare a Clubului.
► După obținerea gradului se eliberează un Certificat de Grad (diplomă).
► Examenul de grad este condiționat de participarea la activitățile Clubului.
Examenele de grad pot fi susținute doar în cazul îndeplinirii condițiilor stipulate în Art.1 Legitimări și Taxe.

Art.5   ACTIVITĂȚI ALE CLUBULUI

Numim activități ale clubului: antrenamente, competiții, stagii, excursii și cantonamente tematice.

► Sportivul trebuie să participe la toate antrenamentele.
► Sportivul trebuie să participe la competiții în limita calificărilor obținute la concursul de Club.
► Sportivul trebuie să participe la stagii de pregătire intensivă.
► Sportivul trebuie să participe la excursiile și cantonamentele tematice (se organizează o excursie și un cantonament anual).

Art.6   REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN SALA DE ANTRENAMENT DE CĂTRE PRACTICANTUL DE ARTE MARȚIALE

► Sala de antrenament (dojo) este locul unde se învață și se aprofundează cunoștințele de arte marțiale.
► Salutați în momentul în care intrați sau ieșiți din sala de antrenament.
► Salutați-vă antrenorii și colegii de antrenament.
► Păstrați liniștea în timpul antrenamentului și nu vorbiți fără a fi întrebați.
► Folosiți un limbaj respectuos când vă adresați antrenorilor și colegilor.
► Fumatul și consumul băuturilor alcoolice este interzis înainte și în timpul desfășurării oricărei activități a Clubului Sportiv Budokai.
► Igiena corporală este obligatorie.
► Practicanții de arte marțiale nu vor utiliza cunoștințele marțiale împotriva altor semeni, decât în caz de legitimă apărare demonstrabilă legal.
► Practicantul de arte marțiale trebuie sa fie un bun exemplu de urmat în ceea ce privește atitudinea sa în societate, acasă, la școală sau în alte împrejurări.
► Practicantul trebuie să-și respecte părinții, profesorii, antrenorii și colegii.
► Practicantul va păstra secretă strategie de dezvoltare a Clubului.

Art. 7   ABATERI DE LA REGULAMENT

► Abaterile de la prezentul regulament se soluționează de Consiliul Director al Clubului Sportiv Budokai și atrage pentru cel/cei în cauză sancțiuni verbale.
► Pentru abateri repetate ori grave, excluderea din organizație.

Clubul Sportiv Budokai își rezervă dreptul modificării și actualizării conținutului acestei pagini fără o notificare prealabilă.
Comentariile sunt închise.