Fișă înscriere

Fișa de înscriere se obține momentan doar de la unul din antrenorii clubului sau la sediul clubului (vizitați pagina de contact pentru orice nelămurire).

Acceptarea fișei de înscriere se face doar dacă s-au îndeplinit toate cerințele următoare:

• Cotizatia lunară la zi;
• Completarea fișei corespunzător (cu toate datele necesare);
• Viza medicului de familie, conform căreia practicantul este apt pentru sport (parafa se pune pe fișa de înscriere în zona dedicată);
• 2 poze de tip buletin (necesare pentru legitimația sportivă ce se va înmâna practicantului);
• Cotizatia de înscriere / legitimare.

După predarea fișei de înscriere, se va elibera legitimația sportivă cu valabilitate de 1 an. Acest document atestă faptul ca practicantul este membru al clubului, și îi este permis să participe la competiții  și stagii sportive de club, ca reprezentat al clubului, de asemenea poate să susțină și examenul de grad.

Fără acest document, practicantul nu poate beneficia de aceste evenimente.

Valabilitatea legitimației se reînnoiește anual prin ștampilarea anului respectiv de pe verso-ul documentului, plătind cotizatia anuala de club/viza pe legitimatia de sportiv. În caz de pierdere sau deteriorare, legitimația se înlocuiește gratuit (va fi nevoie de o poză nouă din partea dumneavoastră).

Vizitați pagina de contact pentru orice nelămurire.
Comentariile sunt închise.