Karate Do & Goshin Jutsu – Autoapărare
Karate Do Shotokan este prin excelență o artă marțială și un sport de luptă, fără arme în care luptătorul (karate-ka) folosește în diferite acțiuni motrice specifice: brațele, picioarele, capul sau trunchiul pentru a-și realiza scopul (obținerea victoriei).

C.S. Budokai promovează Karate Do, atât ca disciplină sportivă, cu regulamente de competiție dar și ca artă marțială pentru autoapărare, ambele maniere reprezintă sensul educației integrale, promovând în afara eficienței totale în luptă și următoarele concepte morale: onoare, loialitate, respect, datorie, curaj, dreptate.
În acest sens, scopul Karate Do Shotokan este ca aceste concepte să devină un mod de viață pentru practicanți. Prin antrenament continuu, urmărindu-se perfecționarea tehnică, dezvoltarea personală, formarea unui caracter integru, accentuând importanța armonizării și integrării sociale, karate-do practicat în sală, continuându-se moral în toate activitățile sociale.

Viziunea fondatorilor și antrenorilor clubului este ca sensul filosofic și educațional al Karate Do să fie exprimat prin însușirea și aplicarea principiilor morale mai sus menționate.

Shotokan Karate Do are două direcții de manifestare:

1. Karate – Goshin – Do: latura aplicativă, cu accent marcant asupra autoapărării fizice (Goshin) dar și asupra formării unui individ complet cu o pregătire polivalentă, se adresează atât doritorilor de autoapărare dar și personalului instituțiilor de apărare, ordine publică, pază și protecție.

2. Karate Do competițional: ramură sportivă de luptă care orientează întreagă metodică de antrenament după specificul regulamentului de arbitraj.

Karate Do Shotokan este caracterizat de acțiuni motrice executate cu viteză, suplețe și forță la indici superiori, necesitând rezistență și o capacitate coordinativă superioară. Dinamica, spectaculozitatea și eficiența mișcării sunt generate de aplicarea unitară a unor principii fundamentale (Kampon Gensoku): mobilizarea energiei, concentrarea, alternanța contracție-decontracție, respirația corectă (kokyu), reflexele (hen-o), stăpânirea de sine (yokusei), eficacitate maximă cu minim de efort (seiryoku zenyo), totul este o unitate (ki itsu sai), coordonare.

Karate Do prin metode de pregătire și conținut în afara formării capacității de autoapărare, dezvoltă și educă:

• calități moral-volitive (voință, stăpânirea de sine, disciplină);

• calități motrice (viteză, forță, rezistentă, mobilitate);

• calități coordinative (orientarea spațială, ambidextrie, îndemnare).
Comentariile sunt închise.