3,5% – Donație

 

Direcţionaţi 3,5% din impozitul dvs. pe venit din anul precedent către Clubul Sportiv Budokai

Stimate părinte, sportiv, prieten,

Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 3,5%  din impozitul pe veniturile obținute în anul precedent către o entitate nonprofit. Aveţi astfel posibilitatea legală şi fără implicarea unor costuri, să redirecţionaţi/donaţi unei organizaţii nonprofit 3,5% din impozitul pe profit datorat către Bugetul de Stat doar, completând un Formularul nr. 230 care se poate depune prin una din metodele de mai jos:

  • La Ghişeul Admninistraţiei Financiare a sectorului în care locuiţi (termen 25 mai);
  • On Line prin Spaţiul Virtual Privat (contul dvs. personal la Admin. Fin.);
  • Prin Poştă către Admnistratia Financiară la care aparţineţineţi, cu confirmare de primire (termen 25 mai 2021);
  • La sediul Clubului cu Împuternicire (Formularul 230 şi Împuternicirea le avem noi precompletate cu datele clubului, dvs puteţi completa datele dvs. şi noi le depunem la ANAF în numele dvs.) – termen 15 mai 2021 .

Astfel ANAF va redistribui sumele de 3,5% către organizația nonprofit aleasă de dvs..

ATENŢIE….ANAF vă poate contacta telefonic pentru a se asigura ca dvs a-ţi dispus depunearea acestui formular prin Imputernicire către noi, prevenind astfel anumite posibile fraude din partea unor organizaiilor care recepţioneaza suma !!!

Clubul nostru poate recepţiona legal o astfel de redistribuire a 3,5% şi în cazul în care sunteți hotărât-(ă) să faceţi această redirecţionare/donaţie trebuie să completaţi Formularul nr. 230, dacă nu doriţi , înţelegem iar raporturile noastre de colaborare râmân aceleaşi. Această opţiune nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne statului.

Fondurile redistribuite de dvs. vor sprijini dotarea materială a clubului şi participarea gratuită la diverse activităţi ale clubului a sportivilor, fară posibilitați materiale.

Denumire entitate nonprofit: Clubul Sportiv Budokai
Cod de identificare fiscală a entității nonprofit:  7419864

Cont bancar (IBAN): RO76RNCB0070002763770001   BCR Pipera

Mulţumim pe aceasta cale celor care ȋn anii trecuți au redistribuit această sumă către C.S. Budokai.

Mai mule informații:

https://www.avocatnet.ro/articol_57430/Ghid-ANAF-pentru-cei-care-vor-s%C4%83-redirec%C5%A3ioneze-o-parte-din-impozitul-pe-venit-c%C4%83tre-ONG-uri-burse-private-sau-unit%C4%83%C5%A3i-de-cult.html

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_15_2021.pdf

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_redirectionare_imp.pdf

Cu stimă,

C.S. Budokai

Comentariile sunt închise.